ชื่อล็อกอิน    พาสเวิร์ด     Forget password  
หน้าหลัก | English  

ชื่อ ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.
สาขา/แขนงวิชา/ฝ่าย สาขาสัตววิทยา
การศึกษา ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ ฮอร์โมนของแมลง สรีรวิทยาของแมลง
อีเมล์ tippawan.si@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 081-473-8217
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปต้นฉบับ
สมาชิกหน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการ
ลำดับห้องปฏิบัติการรายละเอียด
1ห้องปฏิบัติการต่อมไร้ท่อวิทยาของแมลง

วิชาที่สอน
ลำดับวิชาที่สอนรายละเอียด
1 ชีว. 202100 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน
2 ชีว. 202743 สรีรวิทยาการสิบพันธุ์
3 ชีว.202847 การเจริญเติบโตและเมตามอร์ฟอซิสของแมลง
4 ว.สว. 214100 วิทยาศาสตร์ของสัตววิทยา
5 สว. 214352 ชีววิทยาการเจริญ
6 สว. 214421 เนื้อเยื่อวิทยาของสัตว์
7 สว. 214431 เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์
8 สว. 214443 สรีรวิทยาของแมลง

ผลงานตีพิมพ์
ลำดับชื่อเรื่องผู้เขียนวารสารเล่มที่หน้าที่ปี
1 Revison of the spider genus Jacaena Thorell, with descriptions of four new species from Thailand(Araneae: Corinnidae) Pakawin Dankittipakul, Maria Tavano and Tippawan Singtripop Journal of Natural History 2013
2 Possible roles of juvenile hormone and juvenile hormone binding protein on changes in the integument during termination of larval diapuse in the bamboo borer Omphis fuscidentalis Eakartit Ritdachying, Manaporn Manaboon, Stephen S. Tobe and Tippawan Singtripop Physiological Entomology 2013
3 A new species of Aphantaulax Simon, 1878 from Thailand, with the first description of the male of A. fasciata Kulczynski, 1911 (Araneae, Gnaphosidae) Pakawin Dankittipakul and Tippawan Singtripop Arachnology 16 81-84 2013
4 First record of the genus Heradion(Araneae, Zodariidae) from Laos, with description of a new species Pakawin Dankittipakul, Peter Jager ,Tippawan Singtripop Bulletin of the British Arachnological Society 15(7) 231-234 2012
5 Two new species of the spider genus Tropizodium Jocque & Churchill, 2005 with notes on the femoral organ clade from Southeast Asia Zootaxa 3327 62-68 2012
6 Seventeen new species of the spider genus Teutamus Thorell, 1890 from Southeast Asia (Araneae: Liocranidae) Pakawin Dankittipakul, Maria and Tippawan Singtripop Journal Natural History 46 1689-1730 2012
7 Molecular characterization and gene expression of juvenile hormone binding protein in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis Eakartit Ritdachyeng, Manaporn Manaboon, Stephen S. Tobe, Tippawan Singtripop Journal of Insect Physiology 58 1493-1501 2012
8 New synonym and descriptions of two new species of the spider genus Clubiona Latreille, 1804 from Thailand (Araneae, Clubionidae) PAKAWIN DANKITTIPAKUL, MARIA TAVANO, WIMOLWAN CHOTWONG & TIPPAWAN SINGTRIPOP PAKAWIN DANKITTIPAKUL, MARIA TAVANO, WIMOLWAN CHOTWONG & TIPPAWAN SINGTRIPOP Zootaxa 3532 51-63 2012
9 Program cell death of larval tissues induced by juvenile hormone in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis Manaporn Manaboon, Tippawan Yasaga, Sho Sakurai and Tippawan Singtripop Journal of Insect Physiology 58 1202-1208 2012
10 Seven New Species of Systaria Silmon, 1987 from Southeast Asia(Araneae, Clubionidae, Systariinae) Pakawin Dankittipakul & Tippawan Singtripop Zootaxa 2905 16-32 2011
11 The spider genus Hersilia in Thailand, with descriptions of two new species (Araneae, Hersliidae) Revue suissue de Zoologie 118 207-221 2011
12 Notes on Burmese spiders formerly attributed to the genus Storena(Zodariidae, Araneae) Zootaxa 3048 53-61 2011
13 Neotype designation for Sphingius thecatus Thorell, 1890, synonymies, new records and descriptions of six new species from Southeast Asia(Araneae, Liocranidae) Dankittipakul P., Tavano M. and Singtripop T. Zootaxa 3066 1-20 2011
14 TWO NEW SPECIES OF THE SPIDER GENUS UTIVARACHNA KISHIDA, 1940 FROM SOUTHEAST ASIA (ARANEAE, CORINNIDAE) P. Dankittipakul, M. Tavano and T. Singtripop Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria 103 133-146 2011
15 The spitting spider family Scytodidae in Thailand, with descriptions of three new Dictis species (Araneae). Dankittipakul, P. & Singtripop, S. Revue sussie de Zoologie 117 121-141 2010
16 Five new Mallinella species from the Sundaland of Indonesia (Araneae, Zodariidae) Dankittipakul, P., Jocque, R. & Singtripop, T. Zootaxa 2636 21-36 2010 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
โทร +66-53-943346,8 แฟกซ์ +66-53-892259


©2010 Department of Biology, Chiang Mai University All Rights Reserved.