ชื่อล็อกอิน    พาสเวิร์ด     Forget password  
หน้าหลัก | English  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด...
แนวปฏิบัติในการจองการใช้งานกล้องจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน และกำหนดอัตราค่าบริการใหม่
รับสมัครผู้ช่วยโครงการวิจัยการอนุรักษ์และศึกษาชีววิทยาของกบทูด
คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา รับรางวัลจาก สพ.
เรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาชีววิทยา ระดับปริญญาโท 202791
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก สังกัดภาควิชาชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา
ภาควิชาชีววิทยา ส่งมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษา นศ.ป.ตรี "นายศุภชัย วรรณวงศ์กา"
ข้อแนะนำสำหรับการเปิดใช้งานเว็บไซต์ครั้งแรก

ข่าวสารวิชาการ ดูทั้งหมด...
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานฯ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2556 - ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เงินสนับสนุนงานวิจัยปัญหาพิเศษนักศึกษาปริญญาตรี-ชั้นปีที่ 4 (ภาควิชาชีววิทยา) : ปีการศึกษา 2556 *** รับและยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.57- 7 มี.ค.57***
แบบฟอร์มการสนับสนุนค่าใช้จ่ายไปเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับปรับปรุง)
กำหนดการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
TA Part Time เดือนสิงหาคม, กันยายน รับเงินด้วยจ๊ะ
TA Part Time เดือน ตค.,พย.,ธค. เซ็นต์ชื่อด่้วยค่ะ
กำหนดการยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีววิทยา , สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ , สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ แขนงวิชาจุลชีววิทยาฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
กำหนดการกิจกรรมบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา ปี กศ.2556-2557 (การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ , สอบวัดคุณสมบัติ นศ.ป.เอก)
สถาบันภาษา มช. อบรมภาษาอังกฤษ ฟรี!
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร รับสมัครงาน

ข่าวงานวิจัย ดูทั้งหมด...
นายสหัสชัย อินวงศ์วาร นศ.ป.ตรี ภาควิชาชีววิทยา ได้รับการคัดเลือกจาก สวทช. ให้ทำหน้าที่ฑูตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนแผ่นดิน (วช.) ของปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 หมดเขต 20 สค.55 และ 29 สค.55 ตามลำดับ
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปี 2556 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม
รับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 ประเภททุนปกติ ถึง กันยายน 2556
ทุนวิจัย National Science Foundation NSF
ศูนย์บริหารงานวิจัย ส่งแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานบริหารงานวิจัย
ประชาสัมพันธ์ทุนประจำปีการศึกษา 2554-2555
เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์

ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด...
อบรมการจัดการ/กำจัดสารเคมีฯปี 2557: วันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ห้อง BB1100
กีฬาไบโอสัมพันธ์ , กีฬาบัณฑิตศึุกษา : 18 ม.ค.2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (The 8th Botanical Conference of Thailand: BCT8 -จากพื้นฐานสู่อนาคตที่ยั่งยืนของพฤกษศาสตร์ไทย) :วันที่ 2 – 4 เมษายน 2557ณ. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต้อนรับและพบปะบัณฑิตใหม่ ภาควิชาชีววิทยา : วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช.
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณภาควิชาชีววิทยา : วันที่ 12 มกราคม 2557
งานทำบุญประจำปีและเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556 ภาควิชาชีววิทยา :วันที่ 27 ธันวาคม 2556
โครงการนักศึกษาพบอาจารย์และบุคลากร สาขาจุลชีววิทยา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 : วันที่ 25 ธันวาคม 2556

ประมวลภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด...
  เฮาฮาปาร์ตี้ Luncheon เดือนพฤศจิกายน!
 Biology Museum Visit by Students from Nakornpayap International School
  นักเรียนโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ เยี่ยมชมพิพิธพัณฑ์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 งานตอนรับและพบปะบัณฑิตใหม่ 2556
  งานปีใหม่ภาควิชาชีววิทยา วันที่ 28 ธ ค 55
 งานกีฬาชีววิทยาสัมพันธ์ วันที่ 6 ม ค 56 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สัมนาภาควิชาชีววิทยา ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 26-28 ตุลาคม 2555
 โครงการสัมมนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประจำปี 2555 หัวข้อ “10 ปีข้างหน้าของภาควิชาชีววิทยา” วันที่ 29-30 กันยายน 2555 ณ รวีวารี รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
  สัมมนาคณาจารย์ประจำปี 2555 หัวข้อ “10 ปีข้างหน้าของภาควิชาชีววิทยา” วันที่ 22-23 กันยายน 2555 ณ รวีวารี รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 บรรยากาศงานมุทิตาจิตเกษียณอายุงาน ภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 2555 วันที่ 28 กันยายน 2555 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่


 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
โทร +66-53-943346,8 แฟกซ์ +66-53-892259


©2010 Department of Biology, Chiang Mai University All Rights Reserved.