บุคลากร : นายนนท์ เอี่ยมจินดา

นายนนท์ เอี่ยมจินดา
ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน)

การทำงาน
งานสำเนาเอกสาร
-->


ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University
Tel. +6653943349-50 
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University