วิชาการและหลักสูตร : ช่องทางการสมัครและการรับเข้าศึกษา

 อาจเป็นการ์ตูน

พร้อมกันหรือยังกับ TCAS ปี 66 !!
พฤศจิกายนนี้ ทะยานออกไปท่องโลกเสมือนจริง
กับนักวิทย์ตัวจริง ที่วิทยา มช.
Science CMU, We are Real Scientists
#SCICMU #VRREALSCIENTISTS
.
อยากเป็นนักวิทย์ตัวจริงเรียนวิทยา มช.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://tcas.science.cmu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.
.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University
Tel. +6653943349-50 
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University