ติดต่อเรา

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             สถานที่ติดต่อ :    อาคารชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                        239   ถนนห้วยแก้ว   ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200

             เบอร์โทรศัพท์ :    053-94-3349-51 , 053-94-3354 , 053-94-3361
             เบอร์แฟกซ์ :       053-89-2259
             E-mail :             biocmu2507@gmail.com

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University
Tel. +6653943349-50 
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University